იტვირთება...

კონკურსში მონაწილეობის პირობები

 • ლიტერატურულ კონკურსში „საბა“ მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა შეივსოს ელექტრონული განაცხადი.
   
 • კონკურსზე განიხილება წინა კალენდარული წლის განმავლობაში წიგნად / ელექტრონულ წიგნად გამოცემული ყველა ორიგინალური ტექსტი (რომანი, პროზაული კრებული, პოეტური კრებული, პიესა, ლიტერატურული კრიტიკა, ესსეისტიკა და დოკუმენტური პროზა) და თარგმანი.
   
 • ნომინაციაში „ქართული ნაწარმოების უცხოური თარგმანი“ მონაწილეობის აუცილებელი პირობაა, რომ აღნიშნული თარგმანი გამოცემული იყოს უცხოეთში, უცხოური გამომცემლობის მიერ, ან იყიდებოდეს უცხოეთში წიგნის მაღაზიების ქსელში.
 • კონკურსზე „საბა“ არ განიხილება სამეცნიერო და სასწავლო წიგნები. 
   
 • კონკურსზე წარდგენილი წიგნი არ უნდა იყოს განმეორებითი გამოცემა - წარმოდგენილი წიგნი უნდა იყოს ამ ტექსტის პირველი გამოცემა. 
   
 • პოეტური კრებულის და პროზაული კრებულის შემთხვევაში, დასაშვებია რომ ტექსტების მაქსიმუმ 1/3 მანამდე დაბეჭდილი იყოს ამავე ავტორის წინა კრებულებშიც, ხოლო მთლიანი ტექსტების 2/3 უნდა იყოს ახალი და პირველად გამოცემული
   
 • წიგნის კონკურსზე წარდგენა და შესაბამისი ელექტრონული განაცხადის შევსება შეუძლია როგორც წიგნის ავტორს, ისე გამომცემელს.
   
 • გამომცემლობის მიერ განაცხადის შევსება  უნდა მოხდეს თითოეულ საკონკურსო წიგნზე ცალ-ცალკე.
   
 • კონკურსზე განაცხადის შევსების ბოლო ვადაა 20 თებერვალი.
 • კონკურსანტმა/გამომცემელმა უნდა წარმოადგინოს საკონკურსო წიგნის 3 ეგზემპლარი, მისამართზე: თბილისი, მარჯანიშვილის ქ. 7, თიბისი ბანკი (მიმღებში) 

   

პრემია "საბას" საკონკურსო განაცხადი