იტვირთება...

"საბა"

პრემია „საბაზე“ განაცხადების მიღება დასრულდება 15 თებერვალს.

შეკითხვებისათვის დაგვიკავშირდით service@saba.com.ge

წიგნის სახელწოდება

ავტორის სახელი და გვარი

წარდგენილია ნომინაციაზე

გამომცემლობა (*შენიშვნა თუ თქვენი წიგნი მხოლოდ ელექტრონული სახით არსებობს, ჩაწერეთ saba.com.ge)

გამოცემის წელი

ავტორის ტელეფონი

ავტორის ელ.ფოსტა

ავტორის მისამართი

დამატებითი ინფორმაცია / კომენტარი