იტვირთება...

ამურის სამი ისარი

სანდრო ასათიანი

5,728 ნახვა
4.65
(0 რეცენზია /3 შეფასება)
მსურს წავიკითხო
ჩემი რჩეული
1.99
ყიდვა
ჩუქება
ანოტაცია
წიგნში ახალბედა ამურის და ერთი უცნაური სიყვარულის ისტორიაა მოთხრობილი. „უც­ნა­ური რამ არ­ის სი­ყვ­არ­ული. უკ­ვე მრ­ავ­ალი სა­უკ­უნ­ეა, რაც კა­ცო­ბრ­იო­ბა ცდ­ილ­ობს გა­იგ­ოს სა­იდ­ან იბ­ად­ება ეს გრ­ძნ­ობა და რა კა­ნო­ნზ­ომ­იე­რე­ბე­ბს ექ­ვე­მდ­ებ­არ­ება. მა­გრ­ამ, რო­გო­რც ცნ­ობ­ილ­ია, ყვ­ელა ეს მც­დე­ლო­ბა უშ­ედ­ეგ­ოდ და­მთ­ავ­რდა, რა­დგ­ან­აც ვე­რა­ვინ შე­ძლო, სი­ყვ­არ­ულ­ის ფო­რმ­ულა გა­მო­ეყ­ვა­ნა.“ არ­ადა ყვ­ელ­აფ­ერს ძა­ლზ­ედ მა­რტ­ივი ახ­სნა აქ­ვს, ან­ტი­კუ­რი დრ­ოი­დან არ­ის ცნ­ობ­ილი რომ სი­ყვ­არ­ულს პა­ტა­რა ცე­ლქი ამ­ურ­ები გა­ნა­გე­ბენ. თუ­მცა ყვ­ელ­აფ­ერი არც ისე მა­რტ­ივ­ად არ­ის ვი­ნა­იდ­ან ხა­ნდ­ახ­ან ამ­ურ­ებ­საც მო­სდ­ით შე­ცდ­ომ­ები...
ვრცლად
რეკომენდებული ელ. წიგნები
დაწვრილებით ელ. წიგნის შესახებ
წიგნში ახალბედა ამურის და ერთი უცნაური სიყვარულის ისტორიაა მოთხრობილი. უცნაური რამ არის სიყვარული. უკვე მრავალი საუკუნეა, რაც კაცობრიობა ცდილობს გაიგოს საიდან იბადება ეს გრძნობა და რა კანონზომიერებებს ექვემდებარება. მაგრამ, როგორც ცნობილია, ყველა ეს მცდელობა უშედეგოდ დამთავრდა, რადგანაც ვერავინ შეძლო, სიყვარულის ფორმულა გამოეყვანა. ამას ხომ ძალიან მარტივი ახსნა აქვს, ანტიკური ხანიდან არის ცნობილი, რომ სიყვარულს პატარა ცელქი ამურები განაგებენ, და ყველაფერი მათ კაპრიზებზეა დამოკიდებული. და თუკი ამურის მიერ ნატყორცნი ისარი ორ გულს განგმირავს (ერთი ისარი ორ გულს), ამ ორ ადამიანს ერთმანეთი შეუყვარდება.
ელ. წიგნის მახასიათებლები
ISBN - 13:
978-9941-447-07-5
სათაური:
ამურის სამი ისარი
გამომცემელი:
გამოცემის თარიღი:
2012
გვერდები:
12
კატეგორია:
მოთხრობა
ნახვები:
5728
რეიტინგი:
4,65
მკითხველთა რეცენზია
საშუალო შეფასება
(3) რეცენზია
4.65
რეიტინგის განაწილება
 • 5
  [2]
 • 4
  [1]
 • 3
  [0]
 • 2
  [0]
 • 1
  [0]