იტვირთება...

კარლ გუსტავ იუნგი და ასტროლოგია

გიორგი ხუბულავა

1,425 ნახვა
4.6
(0 რეცენზია /10 შეფასება)
მსურს წავიკითხო
ჩემი რჩეული
13.2
ყიდვა
ჩუქება
ანოტაცია
ვისთვის არის განკუთვნილი წიგნი? - ვისაც ასტროლოგიის სიღრმისეულად გაგება აინტერესებს და არა მხოლოდ მისი პრაქტიკული ან ყვითელი მხარე; - ვისაც იუნგის ციტატები შეხვედრია ინტერნეტში, მოსწონებია და ჩაუთვლია, რომ ჭკვიანი კაცია; - მონოგრაფია ასტროლოგიის სკეპტიკოსებისთვისაც უნდა იყოს საინტერესო. წიგნის წაკითხვის შემდგომ მკითხველი პასუხს გასცემს შემდეგ კითხვებს: - იგი ინტროვერტია თუ ექსტრავერტი? - რომელ ფსიქოლოგიურ ტიპს მიეკუთვნება? - როგორ მუშაობს ასტროლოგია? - რა არის ალქიმია? - არის თუ არა ასტროლოგია მეცნიერება? - რა კავშირი აქვს ასტროლოგიას ფსიქოლოგიასა და ქრისტიანობასთან? - რა გველის მერწყულის ეპოქაში? - რას ნიშნავს ქალისა და კაცის ურთიერთობა? - როგორ არის მოწყობილი სამყარო იუნგის მიხედვით? P. S. წიგნის ბეჭდურ ვერსიაში ვხვდებით 900-ამდე სქოლიოს, სადაც შესაბამისი წყაროებია მითითებული. მათი ელექტრონულ ვერსიაში ინტეგრირება თითქმის შეუძლებელია იყო; წიგნის ელექტრონულ ვერსიაში ინტეგრირდა მხოლოდ ის სქოლიოები, რომლებიც განმარტებითი ხასიათისაა. წიგნის ელექტრონული ვერსიის თავად ტექსტი კი, ცხადია, ბეჭდური ვერსიის იდენტურია.
ვრცლად
რეკომენდებული ელ. წიგნები
დაწვრილებით ელ. წიგნის შესახებ
ა) ვისთვის არის განკუთვნილი წიგნი? - ვისაც ასტროლოგიის სიღრმისეულად გაგება აინტერესებს და არა მხოლოდ მისი პრაქტიკული ან ყვითელი მხარე; - ვისაც იუნგის ციტატები შეხვედრია ინტერნეტში, მოსწონებია და ჩაუთვლია, რომ ჭკვიანი კაცია; - მონოგრაფია ასტროლოგიის სკეპტიკოსებისთვისაც უნდა იყოს საინტერესო. წიგნის წაკითხვის შემდგომ მკითხველი პასუხს გასცემს შემდეგ კითხვებს: - იგი ინტროვერტია თუ ექსტრავერტი? - რომელ ფსიქოლოგიურ ტიპს მიეკუთვნება? - როგორ მუშაობს ასტროლოგია? - რა არის ალქიმია? - არის თუ არა ასტროლოგია მეცნიერება? - რა კავშირი აქვს ასტროლოგიას ფსიქოლოგიასა და ქრისტიანობასთან? - რა გველის მერწყულის ეპოქაში? - რას ნიშნავს ქალისა და კაცის ურთიერთობა? - როგორ არის მოწყობილი სამყარო იუნგის მიხედვით? P. S. წიგნის ბეჭდურ ვერსიაში ვხვდებით 900-ამდე სქოლიოს, სადაც შესაბამისი წყაროებია მითითებული. მათი ელექტრონულ ვერსიაში ინტეგრირება თითქმის შეუძლებელი იყო; წიგნის ელექტრონულ ვერსიაში ინტეგრირდა მხოლოდ ის სქოლიოები, რომლებიც განმარტებითი ხასიათისაა. წიგნის ელექტრონული ვერსიის თავად ტექსტი კი, ცხადია, ბეჭდური ვერსიის იდენტურია. ბ)წიგნის სარჩევი სრულად: შესავალი; თავი I. იუნგის მოსაზრებები ასტროლოგიაზე; 1. ასტროლოგია შიგნიდან — იუნგი ასტროლოგიის შესახებ; 2. იუნგი ასტროლოგიასა და ფსიქოლოგიას შორის კავშირზე; 3. იუნგი ასტროლოგიასა და ქრისტიანობას შორის კავშირზე; 4. შეჯამება; თავი II. მეცნიერული ასტროლოგია?; 1. ასტროლოგიური ექსპერიმენტი; 2. ასტროლოგიის ვალიდურობა და მისი კავშირი სინქრონულობის პრინციპთან; 3. ასტროლოგიის მიმართება დროსთან; 4. ასტროლოგიის თეორიული ბაზისი იუნგის მიხედვით; 5. შეჯამება; თავი III. იუნგის არქეტიპების შესაძლო ასტროლოგიური წარმომავლობა; 1. ანიმა და ანიმუსი; 1.1. ცნებების: ანიმასა და ანიმუსის განმარტების მცდელობა; 1.2. ანიმასა და ანიმუსის განვითარების სტადიები; 1.3. დედის გავლენა ანიმაზე და მამის გავლენა ანიმუსზე; 1.4. ანიმასთან/ანიმუსთან დაკავშირებული პრობლემები; 1.5. ანიმასა და ანიმუსის ურთიერთობა; 1.6. კაცის ურთიერთობა ანიმასთან; 1.7. ქალის ურთიერთობა ანიმუსთან; 1.8. ანიმასა და ანიმუსის ასტროლოგიური წარმომავლობა; 2. პერსონა; 2.1. პერსონას ცნების გაგება იუნგთან; 2.2. იუნგის პერსონას კავშირი ასტროლოგიურ ასცენდენტთან; თავი IV. იუნგის ფსიქოლოგიური ტიპები და ასტროლოგია; 1. შესავალი; 2. ფსიქიკის ფუნქციების დახასიათება; 3. „4“, როგორც არქეტიპი; 4. ფსიქიკის ფუნქციების შესაბამისობა ასტროლოგიურ სტიქიებთან; 5. ასტროლოგიური სტიქიები, როგორც ფსიქიკის ფუნქციების წინამორბედი; 6. ექსტრავერტის/ინტროვერტის დახასიათება და მათი შესაძლო კავშირი ასტროლოგიურ პოლარობასთან; 7. ლოგოსის/ეროსის დახასიათება და მათი შესაძლო კავშირი ასტროლოგიურ პოლარობასთან; 8. შეჯამება; თავი V. იუნგი ასტროლოგიური ეპოქების შესახებ; 1. ასტროლოგიური ეპოქის განმარტება და მისი გაგება იუნგის მიხედვით; 2. ისტორიის ზოგადი აღწერა იუნგის მიერ ასტროლოგიური ეპოქების პერსპექტივიდან; 3. თევზების ეპოქა და მისი კავშირი ქრისტიანობასთან; 4. ტრანზიციის პერიოდი და მერწყულის ეპოქა; დასკვნა. გ) ამასთანავე, წიგნში ვხვდებით შემდეგ სახელებსა და ცნებებს: აგრიპა; ადლერი; ავგუსტუსი; ავტოეროტიზმი/ავტოეროტიკული; აზროვნება (ფსიქიკის ფუნქცია); ალქიმია; ალქიმიური მუშაობა/ნაშრომი; ალქიმიური ოქრო / ფილოსოფიური ქვა / კვინტესენცია / სიცოცხლის ელექსირი; ალქიმიური სიბრძნე; ალქიმიური ქორწინება; ანდრეე; ანიმა/ანიმუსი; ანიმას/ანიმუსის ტიპი; ანიმუსის თავდასხმა; ანტიქრისტე; აპოკალიფსი; აპოლონური პრინციპი; არასრულფასოვნების გრძნობა; არქეტიპი; ასპექტი (ასტროლოგია); ასტროლოგია; ასტროლოგია და დრო; ასტროლოგია და ფსიქოლოგია; ასტროლოგია და ქრისტიანობა; ასტროლოგიის ვალიდურობა; ასტროლოგიის თეორიული ბაზისი; ასტროლოგიური ეპოქა, პლატონური თვე, ეონი; ასტროლოგიური ექსპერიმენტი; ასტროლოგიური პოლარობა/სქესი; ასტროლოგიური ფაქტორი; ასტრონომი/ასტრონომიული; აფექტი; ახალი ერის (ეპოქის) მოძრაობა; ბანქო; ბაუმან-იუნგი; ბუდა; ბუნების ინტერპრეტაცია და ფსიქიკა (იუნგი, პაული); ბუნიობა; განდიდების მანია; განმანათლებლობა; გვასალია, დემნა; გილგამეშის ეპოსი; გნოსტიციზმი/გნოსტიკოსები; გოეთე; გრეთჰენი (ფაუსტი); გრძნობა (ფსიქიკის ფუნქცია); დამხმარე ფუნქცია (ფსიქიკის); დაო; დედის სურათი / მამის სურათი; დეკარტი; დეპრესია; დიონისური პრინციპი; დროის თვისებრიობა; ეგოიზმი; ევა; ეზოტერიკოსი/ეზოტერიკული; ეკლიპტიკა; ელენე (გნოსტიკოსი); ელენე (ტროელი); ემოცია/ემოციური; ემპირიზმი/ემპირისტი; ენანტიოდრომია; ეონი: კვლევები თვითობის ფენომენოლოგიაში (იუნგი); ეროსი; ესე იტყოდა ზარატუსტრა (ნიცშე); ექსტრავერტი/ექსტრავერსია; ვალენშტაინი (შილერი); ვარსკვლავი/თანავარსკვლავედი; ვენერა; ვერძი; ვერძის ეპოქა; ვილჰელმ II; ვოლტერი; ზარატუსტრა; ზოდიაქო; თავისუფალი ნება; თევზები; თევზების ეპოქა; თეთრი ანიმა / შავი ანიმა; თვითობა; თხის რქა; თხის რქის ეპოქა; იდეალიზმი; ინდივიდუაცია; ინი/იანი; ინკარნაცია/რეინკარნაცია; ინტროვერტი/ინტროვერსია; ინტუიცია (ფსიქიკის ფუნქცია); ინტუიციური (ტიპი); ინფანტილიზმი/ინფანტილური; იოანე ნათლისმცემელი; ისტერიკი; იუნგი, ემა; იუნგი (1794-1864); იუპიტერი; კანტი; კარდინალური (მოდალობა); კარმა; კატეგორიული იმპერატივი (კანტი); კვადრატი (ასპექტი); კირჩხიბი; კოლექტიური არაცნობიერი / ობიექტური (/კოლექტიური) ფსიქიკა; კომისურა; კომპლექსი; კონფუცი; კულტურ-ფილისტერი; კურო; კუროს ეპოქა; კუსპიდი; ლაო-ძი; ლიბიდო; ლილიტი (შავი მთვარე); ლოგოსი; ლომი; მანდალა; მარადისობის შუქი / მარადიულის პერსპექტივა; მარად ქალური; მარსი; მატერიალიზმი; მგრძნობიარე (ტიპი); მე; მელანქოლია/მელანქოლიკი; მემარცხენეობა / მემარჯვენეობა (პოლიტიკური); მერკური; მერწყული; მერწყულის ეპოქა; მეტამორფოზის სიმბოლოები (იუნგი); მზე; მზებუდობა; მზის ზოდიაქოებში მოგზაურობის აღწერა; მთვარე; მთვარეული; მიზეზშედეგობრიობა / კაუზალობა; მითრა; მიკროკოსმოსი/მაკროკოსმოსი; მისტიკური თანამონაწილეობა; მიწა (სტიქია); მოაზროვნე (ტიპი); მოდალობა (ასტროლოგია); მომართულობა/პოზიცია (იუნგი); მონა ლიზა; მორიელი; მოსე; მსოფლიო სული; მუტაბელური (მოდალობა); მშვილდოსანი; ნათელმხილველობა; ნაპოლეონი; ნატალური რუკა; ნატალური რუკის მმართველი; ნევროტული აშლილობა; ნეოპლატონიკოსები; ნივთი თავისთავად (კანტი); ნიცშე; ნუმინოზური; ოლიმპოს მთა; ოპოზიცია; ოპოზიციების გაერთიანება; ოპოზიციური წყვილი; ორბისი (ასტროლოგია); ორიგენე ალექსანდრიელი; ოქროს საწმისი; პაპი; პარაცელსი; პაული; პერსონა (არქეტიპი); პითაგორა/პითაგორელები; პიროვნული არაცნობიერი; პლანეტა / პლანეტარული განლაგებები / პლანეტარული გავლენები; პლატონი; პლაციდუსის სისტემა; პლუტონი; პრეცესია; პრომეთე; პროგნოზი (ასტროლოგიური); პროექცია/პროეცირებული; პტოლემე; რა (ღმერთი); რედიარი; რენესანსი; რეფორმაცია; როზენკროიცერები; რუსთაველი; სამსონი და დალილა; სანგვინიკი; სასწორი; სატურნი; სახლი (ასტროლოგია); სელენა/პრიაპუსი (თეთრი მთვარე); სენსორული (ტიპი); სექსტილი (ასპექტი); სვეტიცხოვლის ტაძარი; სიამოვნების პრინციპი (ფროიდი); სიდერიული; სიზიგია; სიზმარი; სიმონ მაგი; სინასტრია; სინქრონულობა; სოკრატე; სოფია; სტიქია; სუბლიმაცია; სფინქსი; სქიზმა; ტარო; ტელეპათია; ტემპერამენტი; ტეტრაბიბლოსი (პტოლემე); ტიმეოსი (პლატონი); ტრანზიტი (ასტროლოგია); ტრანზიციის პერიოდი; ტრანსცენდენტური სქესი; ტრიგონი (ასპექტი); ტროპიკული; ტყუპები; ურანი; ფაუსტი (გოეთე); ფერებთან შესაბამისობა (სტიქიებისა); ფილონ ალექსანდრიელი; ფიქსაცია დედაზე/მამაზე; ფიქსირებული (მოდალობა); ფლეგმატიკი; ფრანგული რევოლუცია; ფროიდი; ფსიქიკის ფუნქცია; ფსიქოანალიზი; ფსიქოლოგიური ტიპები (იუნგი); ფსიქოლოგიური ტიპი; ქალი, რომელიც ინსპირაციის წყაროა; ქალწული; ქალწული მარიამი; ქიმიური ქორწინება (ანდრეე); ქოლერიკი; ქრისტე/ქრისტიანობა; ქრისტეს ვარსკვლავი; შეგრძნება (ფსიქიკის ფუნქცია); შეერთება; შეერთების საიდუმლოება (იუნგი); შეპყრობილობა; შიზოფრენიკი; შილერი; შუამდინარეთი; ჩინელები/ჩინური; ჩჟუან-ძი; ჩრდილი (არქეტიპი); ცეცხლი (სტიქია); ძალაუფლების პრინციპი (ადლერი); წამყვანი ფუნქცია (ფსიქიკის); წრის კვადრატურა; წყალი (სტიქია); ჰაერი (სტიქია); ჰედონისტი; ჰეიმარმენი; ჰეკატე; ჰერაკლიტე; ჰერმაფროდიტი; ჰერმესი; ჰერმეტიზმი/ჰერმეტიკული; ჰერმეტიკული კორპუსი; ჰეროდე; ჰეროსტრატე; ჰეტერა; ჰიპარქე; ჰიტლერი; ჰოროსკოპი; 4 (არქეტიპი); I სახლი / ასცენდენტი; IV სახლი / იმუმ კოელი; VII სახლი / დესცენდენტი; IX სახლი; X სახლი / მედიუმ კოელი; XII სახლი.
ელ. წიგნის მახასიათებლები
ISBN - 13:
978-9941-34-370-4
სათაური:
კარლ გუსტავ იუნგი და ასტროლოგია
გამოცემის თარიღი:
2023
გვერდები:
191
კატეგორია:
ფილოსოფიური
ნახვები:
1425
რეიტინგი:
4,6
მკითხველთა რეცენზია
საშუალო შეფასება
(10) რეცენზია
4.6
რეიტინგის განაწილება
 • 5
  [9]
 • 4
  [0]
 • 3
  [0]
 • 2
  [0]
 • 1
  [1]