იტვირთება...

როგორ გადავიხადოთ VISA ან Master Card პლასტიკური ბარათით?

სატრანზაქციო გვერდზე უნდა შეიყვანოთ შემდეგი ინფორმაცია:

Card Name - ბარათზე მითითებული სახელი და გვარი
Card Number - ბარათის 16 ნიშნა ნომერი
Expiration Date - ბარათზე მითითებული თარიღი (ვადა)
CVC2 / CVV2 - ბარათის მეორე მხარეს მითითებული (ხელმოწერის გრაფაში) ბოლო სამი ციფრი.