იტვირთება...

2012 წლის პრემია "საბას" ნომინანტები

წლის საუკეთესო პროზაული კრებული

 
 
 
წლის საუკეთესო პოეტური კრებული
 
4. ვაჟა ხორნაული, სიტყვები - სიყვარულის თვალები (თობალისი)
 
 
წლის საუკეთესო რომანი
 
 
 
წლის საუკეთესო დებიუტი
 
5. უჩა ზაქაშვილი, ხელით ნაქსოვი თოჯინები (საუნჯე)
7. გიორგი ოქროპირიძე, ლექსები (გამოიცა ავტორის ხარჯით)
 
 
წლის საუკეთესო თარგმანი
 
3. ნათელა გავაშელი, ჩესლავ მილოშის „ისას დაბლობი“ (ინტელექტი)
5. ბელა შალვაშვილი, ფირდოუსის "შაჰნამე" (ნეკერი)
6. გივი შახნაზარი, ნაჰაპეტ ქუჩაკის "ას ერთი ჰაირენი" (ექსკლუზივ პრინტი)
 
 
წლის საუკეთესო პიესა
 
1. გურამ ბათიაშვილი, მოქმედი პირნი და შემსრულებელნი (ლიტ. პალიტრა)
 
 
წლის საუკეთესო ესსეისტიკა და დოკუმენტური პროზა
 
 
 
წლის საუკეთესოLლიტერატურული კრიტიკა
 
3. მაკო ჯანჯიბუხაშვილი, მითის პოეტური ტრანსფორმაცია გრიგოლ რობაქიძის შემოქმედებაში (წყაროსთვალი)