იტვირთება...

ხმოვანი წიგნები უსინათლოებისთვის

თუ თქვენ ხართ მკვეთრად ან მნიშვნელოვნად გამოხატული უსინათლო, „საბა“ ხმოვან წიგნებს საჩუქრად გადმოგცემთ. ამისათვის საჭიროა:

  • გაიაროთ რეგისტრაცია saba.com.ge-ზე; 
  • მისამართზე editor@saba.com.ge გამოგვიგზავნოთ შემდეგი ინფორმაცია: სახელი, გვარი, ელ.ფოსტა (რომლითაც დარეგისტრირდით) და უსინათლობის დამადასტურებელი საბუთის ასლი.

 

ინფორმაციის მოწოდებიდან 1 კვირის ვადაში, თქვენს პირად ელექტრონულ ბიბლიოთეკაში საჩუქრად მიიღებთ ყველა ხმოვან წიგნს, რომელთა მოსმენას შეძლებთ ნებისმიერ სმარტფონსა და ტაბლეტში.